CE-markering

Volgens de “Europese verordening voor bouwproducten 305/2011” is het voor het vrije verkeer van producten in de landen van de Europese Unie verplicht om op alle verpakkingen van keramische tegels de CE-markering aan te brengen.
Dit is een conformiteitsverklaring om de veiligheid van de consument te beschermen, en is verplicht om het product vrij binnen de grenzen van de Europese Unie te mogen verplaatsen.

De aanwezigheid van de CE-markering op de verpakking is een garantie dat Kronos Ceramiche heeft voldaan aan de onderstaande bepalingen:

 1. De kenmerken van de keramische tegels in de verpakking stemmen overeen met die voorzien in bijlage ZA van de geharmoniseerde norm UNI EN 14411
 2. Kronos Ceramiche heeft een prestatieverklaring (DoP) uitgegeven waarmee het de verantwoordelijkheid op zich neemt voor dat wat hij met CE-markering verklaart
 3. Kronos Ceramiche verbindt zich ertoe om:

  • • de kwaliteit van de productie in de fabriek constant onder controle te houden
  • • nauwkeurige controles uit te voeren voor elke nieuwe productie, wijziging van grondstoffen of van de productieprocessen
  • • periodiek de testapparatuur te controleren
  • • de resultaten van de kwaliteitscontroles vast te leggen, te bewaren en op verzoek te verstrekken
  • • de producten (grondstoffen of eindproducten) te identificeren en scheiden van die welke tijdens de kwaliteitscontrolefase niet-conform blijken te zijn
  • • het personeel dat wordt ingezet voor de productie- en controlefase goed te instrueren
  • • verantwoordelijkheid te nemen voor de verklaarde kenmerken, het toepassingsgebied van de eigen producten aan te geven en instructies te geven voor het juiste gebruik ervan.

De CE-markering is dus een garantie voor de gebruiker dat het aangekochte materiaal voldoet aan de eisen van de huidige regelgeving en dat deze voor alle productiepartijen nagenoeg ongewijzigd zullen blijven.

N.B. De CE-markering is van toepassing op alle tegels, of ze nu eerste keus zijn of niet.

Download de prestatieverklaring van Kronos nr. 001

Blijf op de hoogte van onze onderwerpen of vind de dichtstbijzijnde dealer

2024 Kronos Ceramiche webagency